Independence day

Araw ng Kalayaan

Ika-124 Pagdiriwang ng Kalayaan ng Pilipinas. Taong Isanglibo Walongraan Siyamnaputwalo unang iwinagayway ang bandila ng Pilipinas. Isang makasaysayang kaganapan na tanda ng ating kasarinlan. Kasarinlan mula sa pananakop ng dayuhan. Kasarinlan mula sa pang aapi ng ibang lahi. At higit sa lahat kasarinlan upang mabuhay ng walang takot at malaya sa sariling bansa. Ngayong araw, […]